หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของคป.411

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ
  2. รหัสรายวิชา: คป.411
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
An introduction to management science : quantitative approaches to decision making / quantitative approaches to decision making / Anderson, David R. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.25 .A5 2003 พร้อมให้บริการ
ศิลปะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ / เซตซ์, พอล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books QA63 .ซ73 2555 พร้อมให้บริการ
An introduction to management science : quantitative approaches to decision making / quantitative approaches to decision making / Anderson, David R. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD30.25 .A5 2000 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
An introduction to management science : quantitative approaches to decision making / quantitative approaches to decision making / Anderson, David R. Accompanying Material (General) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Accompanying Materials HD30.25 .A5 2005 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544