หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวป. 311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ
  2. รหัสรายวิชา: วป. 311
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • รัตนา เลิศสุวรรณศรี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The theory of interest / Kellison, Stephen G. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB539 .K4 2009 ยืมออก 30/09/2021 น้ำท่วม
Mathematical Interest Theory / Vaaler, Leslie Jane Federer. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB539 .V286 2009 ยืมออก 22/10/2021

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544