หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วป. 311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ
  2. รหัสรายวิชา: วป. 311
  3. Instructors:
    • รัตนา เลิศสุวรรณศรี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The theory of interest / Kellison, Stephen G. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB539 .K4 2009 พร้อมให้บริการ น้ำท่วม
Mathematical Interest Theory / Vaaler, Leslie Jane Federer. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB539 .V286 2009 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305