หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของร 429

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ร 429
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประจักษ์ ก้องกีรติ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เจ้าผู้ปกครอง / มาเคียเวลลี, นิคโคโล, Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JC143 .ม65 พร้อมให้บริการ มีรอยเปียกน้ำหน้าต้นๆๆ-วันเพ็ญ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544