หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.262

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.262
  4. Instructors:
    • จุรีมาศ วังคีรี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Plant pathology / Agrios, George N., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/22987 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of plant pathology / Pathak, V. N. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2560/7870 ยืมออก 18/05/2023
Integrated pest management : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB950 .I576 พร้อมให้บริการ
The insects : Gullan, P. J. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2560/7706 พร้อมให้บริการ
The insects : Gullan, P. J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QL463 .G85 2005 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305