หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.262

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.262
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จุรีมาศ วังคีรี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Fundamentals of plant pathology / Pathak, V. N. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2560/7870 พร้อมให้บริการ
Integrated pest management : concepts, tactics, strategies and case studies / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB950 .I576 ยืมออก 13/02/2022
The insects : an outline of entomology / Gullan, P. J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QL463 .G85 2005 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544