หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.311

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.311
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การขยายพันธุ์พืช / นันทิยา วรรธนะภูติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB119 .น63 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ = Seed testing and analysis / จวงจันทร์ ดวงพัตรา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB117 .จ52 ฉ.1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544