หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.311

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.311
  4. Instructors:
    • ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การขยายพันธุ์พืช / นันทิยา วรรธนะภูติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB119 .น63 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
หลักและวิธีปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช / สนั่น ขำเลิศ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK825 .ส36 2527 ฉ.1 Withdraw Processing
หลักและวิธีปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช / สนั่น ขำเลิศ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK825 .ส36 2541 ฉ. 2 Withdraw Processing
การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ = จวงจันทร์ ดวงพัตรา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB117 .จ52 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
Plant propagation : Hartmann, Hudson Thomas, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB119 .H3 1990 พร้อมให้บริการ
Plant propagation : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB119 .H3 1997 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305