หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของSC 131

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาฟิสิกส์
  2. รหัสรายวิชา: SC 131
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชุมพล วิชิตธนาคม
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา / ยังก์, ฮิว เดวิด, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books QC21.2 .ย62 ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ SC.131
ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา / ยังก์, ฮิว เดวิด, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books QC21.2 .ย62 ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ SC.131
ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 / สมพงษ์ ใจดี. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books QC21.2 .ส43 2548 พร้อมให้บริการ SC.131

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544