หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ English for Sociologists and Anthropologists II

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: EL 381
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
English for sociologists and anthropologists. Supatra Wachiracharoenwong. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 2014 629962 ยืมออก 12/12/2018

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305