หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEnglish for Work

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  2. รหัสรายวิชา: EL 202
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
English for work / Sucharat Rimkeeratikul. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5726 .S83 2007 พร้อมให้บริการ
Oxford correspondence workbook / Ashley, A. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PE1115 .A77 2003 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544