หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ กอ 421

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  2. รหัสรายวิชา: กอ 421
  3. Instructors:
    • สุมณทา วัฒนสินธุ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ความปลอดภัยของอาหาร : สุมณฑา วัฒนสินธุ์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books TX537 .ส74 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ กอ.421
จุลชีววิทยาทางอาหาร = สุมณฑา วัฒนสินธุ์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books QW85 .ส7435 พร้อมให้บริการ กอ.421
จุลชีววิทยาทางอาหาร = สุมณฑา วัฒนสินธุ์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books QW85 .ส7435 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ กอ.421

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305