หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEnglish for Mass Communication 1

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: EL 271
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Cambridge English for the media / Ceramella, Nick. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128 .C47 2011 พร้อมให้บริการ
English by newspaper, Fredrickson, Terry Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1127.N4 F7 C. 1 พร้อมให้บริการ
The language of advertising : written texts / Goddard, Angela, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1422 .G63 พร้อมให้บริการ
English for journalists / Hicks, John Wynford, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1112 .H5 2007 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544