หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวท 122

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเคมี
  2. รหัสรายวิชา: วท 122
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สมลักษณ์ เรืองสุทธินฤภาพ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เคมี / แชง, เรย์มอนด์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books QD31.2 .ช82 ล. 2 พร้อมให้บริการ วท.122
เคมี / แชง, เรย์มอนด์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books QD31.2 .ช82 ล. 1 พร้อมให้บริการ วท.122

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544