หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.316

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.316
  4. Instructors:
    • สมชาย ชคตระการ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต / บุญหงษ์ จงคิด. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books AGRI SB 2014 631873 พร้อมให้บริการ
ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต / บุญหงษ์ จงคิด. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB191.ข6 บ725 ฉ. 5 ยืมออก 19/12/2018
การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม = Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB187.ท9 ก64 ล. 2 พร้อมให้บริการ
พืชเศรษฐกิจ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SB185 .พ74 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
พืชเศรษฐกิจ = ไสว พงษ์เก่า. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB108.ท9 ส95 ล.2 ฉ.2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305