หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.331

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.331
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Anatomy and physiology of domestic animals / Akers, R. Michael. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF761 .A546 2008 พร้อมให้บริการ
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง = Anatomy and physiology of domestic animals / วิโรจน์ จันทรัตน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF761 .ว65 2540 พร้อมให้บริการ
Textbook of veterinary anatomy / Dyce, K. M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF761 .D93 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544