หนังสือสำรองของทก.331

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.331
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Anatomy and physiology of domestic animals / Akers, R. Michael. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF761 .A546 2008 ยืมออก 31/08/2019
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง = วิโรจน์ จันทรัตน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF761 .ว65 2540 พร้อมให้บริการ
Farm animal health : Cullen, Patrick T. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/91320 Withdrawn
Textbook of veterinary physiology / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF768 .T488 2007 พร้อมให้บริการ
Textbook of veterinary anatomy / Dyce, K. M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF761 .D93 2010 พร้อมให้บริการ
คู่มือปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง = เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/1232 ฉ.1 Withdrawn

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455