หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.336

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.336
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การบริหารอุตสาหกรรม = Industrial management / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD37 .ก36 2548 ฉ. 5 Withdraw Processing
การบริหารอุตสาหกรรม = Industrial management / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD37 .ก36 2548 ฉ. 6 Withdraw Processing
การบริหารอุตสาหกรรม = Industrial management / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD37 .ก36 2543 ฉ. 7 Withdrawn
ระบบการควบคุมการผลิตระดับโรงงาน / พิภพ เล้าประจง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TS183.3 .พ643 ฉ. 3 Withdrawn
พื้นฐานสัตวศาสตร์ = Basic animal science / บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QL47.2 .บ725 2542 ฉ. 2 Withdraw Processing
Fundamentals of operations management / Davis, Mark M., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/3117 1999 พร้อมให้บริการ
Operations management / Heizer, Jay H. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TS155 .H376 2004 C. 2 พร้อมให้บริการ มีtag 2 อัน
Operations management / Heizer, Jay H. Accompanying Material (General) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Accompanying Materials TS155 .H376 2006 C. 5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544