หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.336

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.336
  4. Instructors:
    • นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การบริหารอุตสาหกรรม = กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD37 .ก36 2545 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
การบริหารอุตสาหกรรม = กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD37 .ก36 2548 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
การบริหารอุตสาหกรรม = กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD37 .ก36 2548 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
การบริหารอุตสาหกรรม = กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD37 .ก36 2543 ฉ. 7 Withdraw Processing
ระบบการควบคุมการผลิตระดับโรงงาน / พิภพ เล้าประจง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TS183.3 .พ643 ฉ. 3 Withdraw Processing
พื้นฐานสัตวศาสตร์ = บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QL47.2 .บ725 2542 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of operations management / Davis, Mark M., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/3117 1999 ยืมออก 18/05/2023
Operations management / Heizer, Jay H. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TS155 .H376 2004 C. 2 พร้อมให้บริการ
Operations management / Heizer, Jay H. Accompanying Material (General) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Accompanying Materials TS155 .H376 2006 C. 5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305