หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.341

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.341
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ดรุณี ศรีชนะ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
หลักการอาหารสัตว์ / พันทิพา พงษ์เพียจันทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF95 .พ63 ล.1 ฉ.1 ยืมออก 31/01/2022
Livestock feeds and feeding / Kellems, Richard O. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF95 .K45 1998 ยืมออก 31/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544