หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.381

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.381
  3. Instructors:
    • เยาวพา จิระเกียรติกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
หลักและวิธีการจัดการธุรกิจฟาร์ม สมศักดิ์ เพรียบพร้อม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S561 .ส4 ฉ. 4 Withdraw Processing
การวิเคราะห์โครงการลงทุนในการเกษตร = จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HG4521 .จ64 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
หลักการจัดการฟาร์ม. ฉัตร ช่ำชอง. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books S562.5 .ฉ6 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
การจัดการฟาร์มอย่างง่าย. ฉัตร ช่ำชอง. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books S561 .ฉ625 2531 พร้อมให้บริการ
Farm management / Kay, Ronald D. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S561 .K35 1999 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305