หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.381

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.381
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • เยาวพา จิระเกียรติกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การวิเคราะห์โครงการลงทุนในการเกษตร = Farm investment analysis / จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HG4521 .จ64 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
หลักการจัดการฟาร์ม. ฉัตร ช่ำชอง. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books S562.5 .ฉ6 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
การจัดการฟาร์มอย่างง่าย. ฉัตร ช่ำชอง. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books S561 .ฉ625 2531 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544