หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.416

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.416
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภาณุมาศ ฤทธิไชย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เครื่องเทศ / นิจศิริ เรืองรังษี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books TX406 .น62 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
สมุนไพรน่ารู้ / วันดี กฤษณพันธ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV766 .ว642 ฉ.8 พร้อมให้บริการ
สมุนไพรน่ารู้ / วันดี กฤษณพันธ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV766 .ว642 2541 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
Plant secondary metabolism / Seigler, David S. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK887 .S38 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544