หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.438

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.438
  4. Instructors:
    • ดรุณี ศรีชนะ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
สารพิษจากเชื้อรา : อนงค์ บิณฑวิหค. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QW630 .อ322 ฉ. 2 Withdraw Processing
สารพิษจากเชื้อรา : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF757.5 .ส64 ฉ. 3 Withdraw Processing
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม = มลิวรรณ บุญเสนอ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QV600 .ม465 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305