หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.438

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.438
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ดรุณี ศรีชนะ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
สารพิษจากเชื้อรา : อะฟลาทอกซิน / อนงค์ บิณฑวิหค. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QW630 .อ322 ฉ. 2 Withdrawn
สารพิษจากเชื้อรา : ผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF757.5 .ส64 ฉ. 3 Withdrawn
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม = Environmental toxicology / Environmental toxicology / มลิวรรณ บุญเสนอ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QV600 .ม465 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544