หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.447

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.447
  4. Instructors:
    • เที่ยงพิมล แพรว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง = วิโรจน์ จันทรัตน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF761 .ว65 2540 พร้อมให้บริการ
พันธุวิศวกรรม : กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BIOL QH 2014 632412 พร้อมให้บริการ
การปฏิสนธิในหลอดแก้วและการย้ายฝากตัวอ่อน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books WQ205 .ก64 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
วิทยาเอมบริโอของสัตว์ = วรรณดา สุจริต. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2560/11111 ฉ.3 Withdrawn
หลักการสืบพันธ์และการผสมเทียมของสัตว์เลี้ยง สุรชัย ชาครียรัตน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books QP251 .ส7 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
อณูพันธุศาสตร์ = หัทยา กาวีวงศ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QH442 .ห634 ฉ. 2 Withdraw Processing
คู่มือการทำวิจัยทางชีววิทยาระดับโมเลกุล = หนูเดือน เมืองแสน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QH506 .ห373 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305