หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.451

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.451
  4. Instructors:
    • นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
British poultry standards : Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/100356 ยืมออก 18/05/2023
Poultry science / Ensminger, Marion Eugene, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/91899 Withdrawn
Poultry science / Scanes, Colin G. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF487 .E57 2004 ยืมออก 31/08/2019
Scientific farm animal production : Taylor, Robert Ellis, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF61 .T39 2004 พร้อมให้บริการ
การเลี้ยงไก่ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF488 .ก64 2535 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
การผลิตสัตว์ปีก = อาวุธ ตันโช, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF487 .อ65 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
Scientific farm animal production : Taylor, Robert Ellis, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF61 .T39 2001 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305