หนังสือสำรองของPI 348

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  3. รหัสรายวิชา: PI 348
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วสันต์ เหลืองประภัสร์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Public administration in East Asia : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1499.A58 P83 2010 พร้อมให้บริการ
Handbook of public administration / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1351 .H2983 พร้อมให้บริการ
Globalism and comparative public administration / Jreisat, Jamil E. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1351 .J738 2012 ยืมออก 31/08/2019
Introduction to comparative public administration : Kuhlmann, Sabine. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PLSC JN 2014 642856 ยืมออก 31/08/2019
Comparative public administration / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1351 .C627 2000 พร้อมให้บริการ
Comparing public policies : Adolino, Jessica R. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HD3611 .A36 2011 พร้อมให้บริการ
Comparative public policy / Dodds, Anneliese. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF51 .D63 2013 พร้อมให้บริการ
Policy transfer in global perspective / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF51 .P583 พร้อมให้บริการ
Decentralization, democratic governance, and civil society in comparative perspective : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1875.A55D42 D423 2004 พร้อมให้บริการ
Public management reform : Pollitt, Christopher. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1351 .P65 พร้อมให้บริการ
Democracy and public management reform : Pereira, Luiz Carlos Bresser, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1351 .P47 พร้อมให้บริการ
Public administration : Heady, Ferrel. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JF1351 .H47 1991 พร้อมให้บริการ
Comparative public administration : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1351 .C628 2006 พร้อมให้บริการ
Global dimensions of public administration and governance : Raadschelders, J. C. N. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PLSC JF 2015 668146 พร้อมให้บริการ
Evaluation in public-sector reform : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1525.O73 E93 พร้อมให้บริการ
The future of governing / Peters, B. Guy. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JF1351 .P48 2001 พร้อมให้บริการ
The politics of bureaucracy / Peters, B. Guy. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JF1501 .P4 2001 ยืมออก 27/02/2019
Bureaucracy in the modern state : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JF1351 .B876 พร้อมให้บริการ
Government agencies : Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books JF1601 .G684 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455