หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก. 452

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก. 452
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เที่ยงพิมล แพรว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Whittemore's science and practice of pig production / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF395 .W48 2006 พร้อมให้บริการ
Swine nutrition / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF396.5 .S95 2001 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544