หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก. 452

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก. 452
  4. Instructors:
    • เที่ยงพิมล แพรว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Whittemore's science and practice of pig production / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF395 .W48 2006 พร้อมให้บริการ
Swine nutrition / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF396.5 .S95 2001 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305