หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ MIM 612

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการตลาด
  2. รหัสรายวิชา: MIM 612
  3. Instructors:
    • สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Pricing strategies : Schindler, Robert, Reserve Book (Permanent) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books COMM HF 2012 646859 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305