หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPI 280

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 280
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ศิริพร วัชชวัลคุ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Global politics : a new introduction / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC319 .G527 2014 พร้อมให้บริการ
The Oxford handbook of international relations / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1242 .O94 พร้อมให้บริการ
International relations theories : discipline and diversity / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1305 .I5823 2010 Withdraw Processing
Essential readings in world politics / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JZ1305 .E87 2011 พร้อมให้บริการ
Introduction to international relations : theories and approaches / theories and approaches / Jackson, Robert H. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1395 .J33 2016 ยืมออก 16/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544