หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PI 280

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 280
  4. Instructors:
    • ศิริพร วัชชวัลคุ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Global politics : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PLSC JC 2014 620324 พร้อมให้บริการ
The Oxford handbook of international relations / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1242 .O94 ยืมออก 31/01/2019
International relations theories : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1305 .I5823 2010 พร้อมให้บริการ
Essential readings in world politics / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JZ1305 .E87 2011 พร้อมให้บริการ
Introduction to international relations : Jackson, Robert H. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PLSC JZ 2016 663716 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305