หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.478

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.478
  3. Instructors:
    • เยาวพา จิระเกียรติกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน = อานัฐ ตันโช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB126.5 .อ63 พร้อมให้บริการ
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน : ดิเรก ทองอร่าม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB126.57.ท9 ด647 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดิน = โสระยา ร่วมรังษี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB126.5 .ส94 ฉ. 5 Withdraw Processing
การปลูกพืชไร้ดิน / นพดล เรียบเลิศหิรัญ Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books AGRI SB 2010 631291 พร้อมให้บริการ
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน = อารักษ์ ธีรอำพน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB126.5 .อ64 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การปลูกพืชไร้ดิน = นพดล เรียบเลิศหิรัญ Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S589.85 .น33 ฉ. 7 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305