หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.478

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.478
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • เยาวพา จิระเกียรติกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน = Soilless culture in tropics / อานัฐ ตันโช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB126.5 .อ63 พร้อมให้บริการ
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน : หลักการจัดการการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเชิงธุรกิจในประเทศไทย / หลักการจัดการการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเชิงธุรกิจในประเทศไทย / ดิเรก ทองอร่าม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB126.57.ท9 ด647 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การปลูกพืชไร้ดิน / นพดล เรียบเลิศหิรัญ Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books S589.85 .น33 2553 พร้อมให้บริการ
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน = [Hydroponics] / [Hydroponics] / อารักษ์ ธีรอำพน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB126.5 .อ64 ฉ. 2 ยืมออก 16/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544