หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPI 382

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 382
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ศิริพร วัชชวัลคุ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Challenging global inequality : development theory and practice in the 21st century / Greig, Alastair, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD82 .G7133 พร้อมให้บริการ
Introduction to development studies / Pattanaik, B. K. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD82 .P345 2016 พร้อมให้บริการ
The history of development : from western origins to global faith / Rist, Gilbert, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD78 .R57 พร้อมให้บริการ
Globalization for development : meeting new challenges / Goldin, Ian, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF1359 .G65 2012 พร้อมให้บริการ
Global food futures : feeding the world in 2050 / Gardner, Brian, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD9000.5 G25 2013 พร้อมให้บริการ
Globalization and food sovereignty : global and local change in the new politics of food / global and local change in the new politics of food / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD9000.5 .G56 2014 พร้อมให้บริการ
The anti-politics machine : development, depolitication, and bureaucratic power in Lesotho / Ferguson, James, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD2132.Z8 F47 พร้อมให้บริการ
Encountering development : the making and unmaking of the Third World / Escobar, Arturo, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD75 .E73 ยืมออก 31/08/2022
The will to improve : governmentality, development, and the practice of politics / Li, Tania, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HD82 .L443 พร้อมให้บริการ
International development and the social sciences : essays on the history and politics of knowledge / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD77 .I58 พร้อมให้บริการ
From WID to GAD : conceptual shifts in the women and development discourse / Razavi, Shahrashoub, Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Circulation Counter
Documents DOC .R395F76 พร้อมให้บริการ
Give a man a fish : reflections on the new politics of distribution / Ferguson, James, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC800.Z9P82 F47 2015 พร้อมให้บริการ
The Anthropology of development and globalization : from classical political economy to contemporary neoliberalism / from classical political economy to contemporary neoliberalism / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GN492 .A568 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544