หนังสือสำรองของPI 382

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 382
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ศิริพร วัชชวัลคุ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Challenging global inequality : Greig, Alastair, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD82 .G7133 พร้อมให้บริการ
Introduction to development studies / Pattanaik, B. K. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD82 .P345 2016 ยืมออก 08/03/2019
The history of development : Rist, Gilbert, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD78 .R57 พร้อมให้บริการ
Essays in trespassing : Hirschman, Albert O. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
Book Bank
Book Bank 2555/116947 Withdrawn
Globalization for development : Goldin, Ian, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF1359 .G65 2012 ยืมออก 28/02/2019
Global food futures : Gardner, Brian, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books IND HD 2013 626400 พร้อมให้บริการ
Globalization and food sovereignty : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books IND HD 2014 636797 ยืมออก 04/03/2019
The anti-politics machine : Ferguson, James, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD2132.Z8 F47 พร้อมให้บริการ
Encountering development : Escobar, Arturo, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD75 .E73 พร้อมให้บริการ
The will to improve : Li, Tania, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HD82 .L443 พร้อมให้บริการ
International development and the social sciences : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD77 .I58 พร้อมให้บริการ
From WID to GAD : Razavi, Shahrashoub, Document Puey Ungphakorn Library (Econ.)
Circulation Counter
Documents DOC .R395F76 พร้อมให้บริการ
Give a man a fish : Ferguson, James, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books ECON HC 2015 662461 พร้อมให้บริการ
The Anthropology of development and globalization : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GN492 .A568 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455