หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPI 121

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  3. รหัสรายวิชา: PI 121
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Orality and literacy : the technologizing of the word / Ong, Walter J. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P35 .O54 2012 พร้อมให้บริการ
Cultivating humanity : a classical defense of reform in liberal education / Nussbaum, Martha C. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LC1011 .N87 พร้อมให้บริการ
Not for profit : why democracy needs the humanities / Nussbaum, Martha C. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books LC1011 .N875 พร้อมให้บริการ
A history and theory of the social sciences : not all that is solid melts into air / Wagner, Peter, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H51 .W34 พร้อมให้บริการ
Homo hierarchicus ; an essay on the caste system. Dumont, Louis, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT720 .D8 พร้อมให้บริการ
Rationality in Greek thought / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B187.R35 R37 พร้อมให้บริการ
Rationality and relativism : in search of a philosophy and history of anthropology / Jarvie, Ian Charles, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GN33 .J312 พร้อมให้บริการ
Formations of the secular : Christianity, Islam, modernity / Asad, Talal. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BL2747.8 .A83 2003 ยืมออก 05/10/2021
A secular age / Taylor, Charles, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books BL2747.8 .T39 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544