หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PI 121

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  3. รหัสรายวิชา: PI 121
  4. Instructors:
    • ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Orality and literacy : Ong, Walter J. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P35 .O54 2012 พร้อมให้บริการ
Cultivating humanity : Nussbaum, Martha Craven, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LC1011 .N87 พร้อมให้บริการ
Not for profit : Nussbaum, Martha Craven, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books LC1011 .N875 พร้อมให้บริการ
A history and theory of the social sciences : Wagner, Peter, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H51 .W34 พร้อมให้บริการ
Homo hierarchicus ; Dumont, Louis, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT720 .D8 พร้อมให้บริการ
Rationality in Greek thought / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B187.R35 R37 พร้อมให้บริการ
Rationality and relativism : Jarvie, Ian Charles, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GN33 .J312 ยืมออก 28/02/2019
Formations of the secular : Asad, Talal. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BL2747.8 .A83 2003 ยืมออก 31/08/2019
A secular age / Taylor, Charles, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books BL2747.8 .T39 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305