หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PI 290

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 290
  4. Instructors:
    • วิโรจน์ อาลี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Bringing the state back in / Evans, Peter B., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H97 .E87 C. 2 พร้อมให้บริการ
Theories of political economy / Caporaso, James A., Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB73 .C37 ยืมออก 31/08/2019
The History of economic thought : Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB75 .H572 ยืมออก 31/08/2019
Classes, power, and conflict : Giddens, Anthony. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HT675 .G5 พร้อมให้บริการ
Power : Lukes, Steven, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM73 .L8 C. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305