หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPI 290

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 290
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วิโรจน์ อาลี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Bringing the state back in / Evans, Peter B., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H97 .E87 C. 2 ยืมออก 31/01/2022
Theories of political economy / Caporaso, James A., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB73 .C37 ยืมออก 31/01/2022
The History of economic thought : a reader / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB75 .H572 ยืมออก 31/01/2022
Classes, power, and conflict : classical and contemporary debates / classical and contemporary debates / Giddens, Anthony. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HT675 .G5 พร้อมให้บริการ
Power : a radical view / a radical view / Lukes, Steven. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM73 .L8 C. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544