หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PI 376

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 376
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Global politics : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC319 .G527 2014 พร้อมให้บริการ
International relations theories : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1305 .I5823 2013 Lost
The Oxford handbook of international relations / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1242 .O94 ยืมออก 31/08/2019
Theory of world security / Booth, Ken, Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books JZ5588 .B66 พร้อมให้บริการ
Encountering development : Escobar, Arturo, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD75 .E73 พร้อมให้บริการ
International theory : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1391 .I640 พร้อมให้บริการ
International relations theory today / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1391 .I6383 2016 ยืมออก 31/08/2019
International society, global polity : Brown, Christ, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PLSC JZ 2015 643043 พร้อมให้บริการ
Sovereignty, rights and justice : Brown, Christopher James, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1305 .B76 พร้อมให้บริการ
The law of peoples ; Rawls, John, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JX1245 .R39 พร้อมให้บริการ
Ethics in international relations : Frost, Mervyn. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1255 .F76 พร้อมให้บริการ
Political theories of international relations : Boucher, David, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JX1308 .B683 ยืมออก 31/08/2019
Theories of international relations / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1395 .T44 2005 ยืมออก 27/02/2019
Social theory of international politics / Wendt, Alexander, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1251 .W46 พร้อมให้บริการ
Constructivism in international relations : Zehfuss, Maja. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1242 .Z44 พร้อมให้บริการ
International relations in political thought : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1305 .I58 พร้อมให้บริการ
Critical theory and international relations : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1242 .C75 พร้อมให้บริการ
Gramsci, historical materialism and international relations / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HX289.7.G73 G73 พร้อมให้บริการ
The transformation of political community : Linklater, Andrew, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF801 .L55 พร้อมให้บริการ
International/intertextual relations : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JX1395 .I58 พร้อมให้บริการ
Violent cartographies : Shapiro, Michael J., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books CB481 .S53 พร้อมให้บริการ
Specters of Marx : Derrida, Jacques. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HX39.5 .D38 พร้อมให้บริการ
Inside/outside : Walker, R. B. J. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/81174 Withdrawn
Bananas, beaches & bases : Enloe, Cynthia H., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HQ1236 .E55 C. 2 ยืมออก 20/02/2019
Gender : Connell, Raewyn, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HQ1075 .C658 2009 พร้อมให้บริการ
Global gender issues in the new millennium / Peterson, V. Spike. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HQ1236 .P45 2010 พร้อมให้บริการ
The Oxford handbook of political ideologies / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PLSC JA 2013 631762 พร้อมให้บริการ
Power, postcolonialism and international relations : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JV51 .P69 พร้อมให้บริการ
Globalization and postcolonialism : Krishna, Sankaran. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JV152 .K75 2009 พร้อมให้บริการ
Savage economics : Blaney, David L. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB501 .B56 2010 พร้อมให้บริการ
Provincializing Europe : Chakrabarty, Dipesh. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books D13.5.E9 C43 2008 ยืมออก 22/02/2019
Postcolonial theory and the specter of capital / Chibber, Vivek, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JV51 .C474 2013 พร้อมให้บริการ
Non-Western international relations theory : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JZ1238.A8 N66 ยืมออก 25/02/2019
International relations and non-western thought : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1238.D44 I584 2011 ยืมออก 31/08/2019
International relations scholarship around the world / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1251 .I58 2009 พร้อมให้บริการ
International relations and the problem of difference / Inayatullah, Naeem. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GN345.6 .I53 พร้อมให้บริการ
International relations theories : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JZ1305 .I5823 ยืมออก 31/08/2019
International relations theory : Weber, Cynthia. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1305 .W43 2010 พร้อมให้บริการ
The environment and international relations / O'Neill, Kate, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books GE170 .O54 พร้อมให้บริการ
Understanding global environmental politics : Paterson, Matthew, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GE170 .P38 พร้อมให้บริการ
Defining environmental justice : Schlosberg, David. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books GE220 .S35 2007 พร้อมให้บริการ
Politics and passion : Walzer, Michael. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC574 .W356 พร้อมให้บริการ
Identity and violence : Sen, Amartya Kumar, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BD236 .S46 พร้อมให้บริการ
The ethics of identity / Appiah, Kwame Anthony, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BJ1031 .A656 พร้อมให้บริการ
Regionalism in world politics : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JN94.A38R43 R443 ยืมออก 28/02/2019
The Global transformations reader : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1318 .G5655 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305