หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPI 376

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 376
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Global politics : a new introduction / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC319 .G527 2014 พร้อมให้บริการ
The Oxford handbook of international relations / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1242 .O94 พร้อมให้บริการ
Theory of world security / Booth, Ken, Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books JZ5588 .B66 พร้อมให้บริการ
Encountering development : the making and unmaking of the Third World / Escobar, Arturo, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD75 .E73 ยืมออก 31/01/2022
International theory : positivism and beyond / positivism and beyond / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1391 .I640 พร้อมให้บริการ
International relations theory today / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1391 .I6383 2016 ยืมออก 31/01/2022
International society, global polity : an introduction to international political theory / Brown, Christ, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books JZ1305 .B75 2015 พร้อมให้บริการ
Sovereignty, rights and justice : international political theory today / Brown, Christopher James, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1305 .B76 พร้อมให้บริการ
The law of peoples ; with "the idea of public reason revisited" / Rawls, John, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JX1245 .R39 พร้อมให้บริการ
Ethics in international relations : a constitutive theory / Frost, Mervyn. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1255 .F76 พร้อมให้บริการ
Political theories of international relations : from Thucydides to the present / Boucher, David, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1308 .B683 พร้อมให้บริการ
Theories of international relations / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1395 .T44 2005 พร้อมให้บริการ
Social theory of international politics / Wendt, Alexander, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1251 .W46 พร้อมให้บริการ
Constructivism in international relations : the politics of reality / Zehfuss, Maja. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1242 .Z44 พร้อมให้บริการ
International relations in political thought : texts from the ancient Greeks to the First World War / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1305 .I58 พร้อมให้บริการ
Critical theory and international relations : a reader / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1242 .C75 พร้อมให้บริการ
Gramsci, historical materialism and international relations / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HX289.7.G73 G73 พร้อมให้บริการ
The transformation of political community : ethical foundations of the Post-Westphalian era / ethical foundations of the Post-Westphalian era / Linklater, Andrew, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF801 .L55 พร้อมให้บริการ
International/intertextual relations : postmodern readings of world politics / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JX1395 .I58 พร้อมให้บริการ
Violent cartographies : mapping cultures of war / Shapiro, Michael J., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books CB481 .S53 พร้อมให้บริการ
Specters of Marx : the state of the debt, the work of mourning, and the new international / Derrida, Jacques. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HX39.5 .D38 พร้อมให้บริการ
Bananas, beaches & bases : making feminist sense of international politics / making feminist sense of international politics / Enloe, Cynthia H., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HQ1236 .E55 C. 2 พร้อมให้บริการ
Gender : in world perspective / Connell, Raewyn, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HQ1075 .C658 2009 พร้อมให้บริการ
Global gender issues in the new millennium / Peterson, V. Spike. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HQ1236 .P45 2010 พร้อมให้บริการ
The Oxford handbook of political ideologies / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PLSC JA 2013 631762 ยืมออก 22/01/2022
Power, postcolonialism and international relations : reading race, gender and class / reading race, gender and class / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JV51 .P69 พร้อมให้บริการ
Globalization and postcolonialism : hegemony and resistance in the twenty-first century / Krishna, Sankaran. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JV152 .K75 2009 พร้อมให้บริการ
Savage economics : wealth, poverty, and the temporal walls of capitalism / Blaney, David L. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB501 .B56 2010 พร้อมให้บริการ
Provincializing Europe : postcolonial thought and historical difference / postcolonial thought and historical difference / Chakrabarty, Dipesh. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books D13.5.E9 C43 2008 พร้อมให้บริการ
Postcolonial theory and the specter of capital / Chibber, Vivek, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JV51 .C474 2013 พร้อมให้บริการ
Non-Western international relations theory : perspectives on and beyond Asia / perspectives on and beyond Asia / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JZ1238.A8 N66 ยืมออก 31/08/2022
International relations and non-western thought : imperialism, colonialism, and investigations of global modernity / imperialism, colonialism, and investigations of global modernity / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1238.D44 I584 2011 พร้อมให้บริการ
International relations scholarship around the world / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1251 .I58 2009 พร้อมให้บริการ
International relations and the problem of difference / Inayatullah, Naeem. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GN345.6 .I53 พร้อมให้บริการ
International relations theories : discipline and diversity / discipline and diversity / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JZ1305 .I5823 พร้อมให้บริการ
International relations theory : a critical introduction / a critical introduction / Weber, Cynthia. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1305 .W43 2010 พร้อมให้บริการ
The environment and international relations / O'Neill, Kate, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books GE170 .O54 พร้อมให้บริการ
Understanding global environmental politics : domination, accumulation, resistance / Paterson, Matthew, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GE170 .P38 ยืมออก 31/08/2022
Defining environmental justice : theories, movements, and nature / Schlosberg, David. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books GE220 .S35 2007 พร้อมให้บริการ
Politics and passion : toward a more egalitarian liberalism / Walzer, Michael. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC574 .W356 ยืมออก 31/01/2022
Identity and violence : the illusion of destiny / the illusion of destiny / Sen, Amartya, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books BD236 .S46 ยืมออก 14/02/2022
The ethics of identity / Appiah, Anthony. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BJ1031 .A656 พร้อมให้บริการ
Regionalism in world politics : regional organization and international order / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JN94.A38R43 R443 พร้อมให้บริการ
The Global transformations reader : an introduction to the globalization debate / an introduction to the globalization debate / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1318 .G5655 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544