หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของHR 201

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  2. รหัสรายวิชา: HR 201
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Management / Daft, Richard L. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD31 .D267 2016 พร้อมให้บริการ
New era of management / Daft, Richard L. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD31 .D2675 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544