หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPI 384

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  3. รหัสรายวิชา: PI 384
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Fiscal policy : an introduction / Hockley, Graham Charles. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HJ192 .H63 พร้อมให้บริการ
Patterns of democracy : government forms and performance in thirty-six countries / Lijphart, Arend, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC421 .L515 ยืมออก 31/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544