หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PI 384

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  3. รหัสรายวิชา: PI 384
  4. Instructors:
    • อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Fiscal policy : Hockley, Graham Charles. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HJ192 .H63 พร้อมให้บริการ
Patterns of democracy : Lijphart, Arend, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC421 .L515 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305