หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPI 482

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 482
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • Iain Fraser Cowie
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The Global transformations reader : an introduction to the globalization debate / an introduction to the globalization debate / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1318 .G5655 พร้อมให้บริการ
Phenomenology of spirit / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B2929 .H34 พร้อมให้บริการ
Experiences of depression : a study in phenomenology / Ratcliffe, Matthew, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books WM171.5 .R383 2015 พร้อมให้บริการ
The Cultures of globalization / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM101 .C95 พร้อมให้บริการ
Neoliberalism : a very short introduction / Steger, Manfred B., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB95 .S74 2010 ยืมออก 31/08/2022
Global shift : mapping the changing contours of the world economy / Dicken, Peter. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD2321 .D53 2007 พร้อมให้บริการ
Globalization and sovereignty / Agnew, John A. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC327 .A36 ยืมออก 12/02/2022
Spaces of globalization : reasserting the power of the local / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1359 .S673 พร้อมให้บริการ
The ticklish subject : the absent centre of political ontology / Zizek, Slavoj. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BD223 .Z59 2008 พร้อมให้บริการ
Constructing a security community in Southeast Asia : ASEAN and the problem of regional order / ASEAN and the problem of regional order / Acharya, Amitav. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS526.7 .A24 2014 พร้อมให้บริการ ยืมให้น้องพลีส 2311
The EU, NATO and the integration of Europe : rules and rhetoric / Schimmelfennig, Frank, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JN30 .S35 พร้อมให้บริการ
The Anthropology of globalization : a reader / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books GN27 .A57 พร้อมให้บริการ
Political affect : connecting the social and the somatic / Protevi, John, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PLSC JA 2009 635437 ยืมออก 31/01/2022
The fragility of things : self-organizing processes, neoliberal fantasies, and democratic activism / Connolly, William E. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC574 .C653 2013 พร้อมให้บริการ
Global political economy : a Marxist critique / Dunn, Bill, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HF1359 .D86 พร้อมให้บริการ
A thousand years of nonlinear history / De Landa, Manuel. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q174.8 .D415 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544