หนังสือสำรองของPI 482

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 482
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • Iain Fraser Cowie
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The Global transformations reader : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1318 .G5655 พร้อมให้บริการ
Phenomenology of spirit / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B2929 .H34 พร้อมให้บริการ
Experiences of depression : Ratcliffe, Matthew, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books WM171.5 .R383 2015 พร้อมให้บริการ
The Cultures of globalization / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM101 .C95 พร้อมให้บริการ
Neoliberalism : Steger, Manfred B., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books ECON HB 2010 629698 พร้อมให้บริการ
Global shift : Dicken, Peter. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD2321 .D53 2007 พร้อมให้บริการ
Globalization and sovereignty / Agnew, John A. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC327 .A36 พร้อมให้บริการ
Spaces of globalization : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1359 .S673 พร้อมให้บริการ
The ticklish subject : Zizek, Slavoj. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PHIL BD 2008 656280 พร้อมให้บริการ
Constructing a security community in Southeast Asia : Acharya, Amitav. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS526.7 .A24 2014 ยืมออก 31/08/2019 ยืมให้น้องพลีส 2311
The EU, NATO and the integration of Europe : Schimmelfennig, Frank, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JN30 .S35 พร้อมให้บริการ
The Anthropology of globalization : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books GN27 .A57 พร้อมให้บริการ
Political affect : Protevi, John, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PLSC JA 2009 635437 ยืมออก 31/08/2019
The fragility of things : Connolly, William E. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PLSC JC 2013 636719 พร้อมให้บริการ
Global political economy : Dunn, Bill, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HF1359 .D86 พร้อมให้บริการ
A thousand years of nonlinear history / De Landa, Manuel. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q174.8 .D415 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455