หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPI 483

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 483
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • Iain Fraser Cowie
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The Geopolitics reader / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC319 .G466 2006 พร้อมให้บริการ
Bringing the state back in / Evans, Peter B., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H97 .E87 C. 2 ยืมออก 31/01/2022
The denial of death / Becker, Ernest. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BD444 .B43 พร้อมให้บริการ
The hero with a thousand faces / Campbell, Joseph, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BL313 .C36 2008 พร้อมให้บริการ
The Handbook of conflict resolution : theory and practice / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HM1126 .H363 2014 พร้อมให้บริการ
The logic of political survival / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JF285 .L64 พร้อมให้บริการ
Why men rebel / Gurr, Ted Robert, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM281 .G87 พร้อมให้บริการ
Getting to yes : negotiating an agreement without giving in / negotiating an agreement without giving in / Fisher, Roger, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books BF637.N4 F5 2012 ยืมออก 31/01/2022
The Handbook of conflict resolution : theory and practice / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM1126 .H363 พร้อมให้บริการ
Contemporary conflict resolution : the prevention, management and transformation of deadly conflicts / the prevention, management and transformation of deadly conflicts / Ramsbotham, Oliver. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ6010 .R36 2016 ยืมออก 28/01/2022
Contemporary conflict resolution : the prevention, management and transformation of deadly conflicts / Ramsbotham, Oliver. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX4473 .M46 2005 พร้อมให้บริการ
Handbook of the sociology of religion / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BL60 .H36 พร้อมให้บริการ
Rational extremism : the political economy of radicalism / Wintrobe, Ronald, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HN49.R33 W55 พร้อมให้บริการ
Handbook of peace and conflict studies / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ5538 .H36 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544