หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PI 483

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 483
  4. Instructors:
    • Iain Fraser Cowie
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The Geopolitics reader / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC319 .G466 2006 พร้อมให้บริการ
Bringing the state back in / Evans, Peter B., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H97 .E87 C. 2 พร้อมให้บริการ
The denial of death / Becker, Ernest. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BD444 .B43 พร้อมให้บริการ
The hero with a thousand faces / Campbell, Joseph, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books REL BL 2008 667183 พร้อมให้บริการ
The Handbook of conflict resolution : Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books SOCY HM 2014 630115 พร้อมให้บริการ
The logic of political survival / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JF285 .L64 พร้อมให้บริการ
Why men rebel / Gurr, Ted Robert, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM281 .G87 พร้อมให้บริการ
Getting to yes : Fisher, Roger, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books BF637.N4 F5 2012 พร้อมให้บริการ
The Handbook of conflict resolution : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM1126 .H363 พร้อมให้บริการ
Contemporary conflict resolution : Ramsbotham, Oliver. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JZ6010 .R36 2016 ยืมออก 31/08/2019
Contemporary conflict resolution : Ramsbotham, Oliver. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX4473 .M46 2005 พร้อมให้บริการ
Handbook of the sociology of religion / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BL60 .H36 พร้อมให้บริการ
Rational extremism : Wintrobe, Ronald, Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HN49.R33 W55 พร้อมให้บริการ
Handbook of peace and conflict studies / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ5538 .H36 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305