หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PO 373

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PO 373
  4. Instructors:
    • Takashi Tsukamoto,Dr.
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Security communities / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JX1391 .S425 พร้อมให้บริการ
Asia Pacific in world politics / McDougall, Derek, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1980 .M33 ยืมออก 22/02/2019
Rethinking security in East Asia : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1720 .R48 พร้อมให้บริการ
The tragedy of Great Power politics / Mearsheimer, John J., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books D397 .M397 ยืมออก 02/03/2019
International relations theory and the Asia-Pacific / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS518.1 I584 2003 พร้อมให้บริการ
International relations of Asia / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS35.2 .I584 พร้อมให้บริการ
Theory of international politics. Waltz, Kenneth Neal. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D105 .W3 ยืมออก 27/02/2019
Sino-Japanese relations after the Cold War : Yahuda, Michael B. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS740.5.J3 Y34 2014 พร้อมให้บริการ
Constructing a security community in Southeast Asia : Acharya, Amitav. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS526.7 .A24 พร้อมให้บริการ
The culture of national security : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books UA10.5 .C85 พร้อมให้บริการ
Critical security studies and world politics / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
Fiction JZ5588 .C75 พร้อมให้บริการ
Network power : Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS33.4.J3 N47 C. 2 พร้อมให้บริการ
Japan and Korea in the 1990s : Bridges, Brian, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS849.K8 B75 พร้อมให้บริการ
The nature and origins of Japanese imperialism : Calman, Donald, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS882 .C35 พร้อมให้บริการ
The Japanese wartime empire, 1931-1945 / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS35 .J38 C. 2 พร้อมให้บริการ
China and Japan : Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books DS740.5.J3 C45 พร้อมให้บริการ
A world of regions : Katzenstein, Peter J. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books E840 .K36 ยืมออก 31/08/2019
The international politics of the Asia-Pacific / Yahuda, Michael B. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS518.1 .Y285 2011 พร้อมให้บริการ
The making of Northeast Asia / Calder, Kent E. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ1499.A38R43 C35 2011 พร้อมให้บริการ
After hegemony : Keohane, Robert Owen, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HF1411 .K423 C. 1 พร้อมให้บริการ
The rise of Asia : Tipton, Frank B., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC460.5 .T57 พร้อมให้บริการ
The struggle for order : Goh, Evelyn. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1312 .G644 2013 พร้อมให้บริการ
Routledge handbook of Asian regionalism / Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books JZ5333 .R68 2012 พร้อมให้บริการ
Contemporary security studies / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ5588 .C663 พร้อมให้บริการ
The rise of modern Japan / Beasley, William G., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/83452 ยืมออก 18/05/2023
The Cambridge history of Japan. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/90575 V. 6 Withdrawn
Nuclear North Korea : Cha, Victor D., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/41442 ยืมออก 18/05/2023
Japan's reluctant realism : Green, Michael Jonathan. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS889 .G74 C. 2 พร้อมให้บริการ
The rise of China vs. the logic of strategy / Luttwak, Edward. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books UA835 .L887 2012 พร้อมให้บริการ
(Re)negotiating East and Southeast Asia : Ba, Alice D. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS525.8 .B33 ยืมออก 31/08/2019
The Political economy of Asian regionalism / Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books ECON HC 2014 638493 ยืมออก 04/03/2019
Regionalism and globalization in East Asia : Beeson, Mark, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1499.A38R43 B44 พร้อมให้บริการ
Asian regionalism in the world economy : Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HF1583 .A864 2010 พร้อมให้บริการ
The Trans-Pacific Partnership : Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books KVC947.A42005 T73 2012 พร้อมให้บริการ
East Asian economic integration : Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books HF1600.5 .E245 2011 พร้อมให้บริการ
The Asia-Pacific, regionalism and the global system / Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HIST DS 2012 621381 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305