หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ MK 315

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการตลาด
  2. รหัสรายวิชา: MK 315
  3. Instructors:
    • อรทัย เลิศวรรณวิทย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Marketing research / Burns, Alvin C. Accompanying Material (1 Day) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books COMM HF 2014 624644 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305