หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPO 321

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  3. รหัสรายวิชา: PO 321
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประจักษ์ ก้องกีรติ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Thailand, economy and politics / Pasuk Phongpaichit. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC445 .P38 C. 4 ยืมออก 16/02/2022
Democracy in developing countries / Diamond, Larry Jay, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books D883 .D524 V. 3 C. 1 พร้อมให้บริการ
A special relationship : the United States and military government in Thailand, 1947-1958 / the United States and military government in Thailand, 1947-1958 / Fineman, Daniel, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS575.5.U5 F56 ยืมออก 31/08/2022 สันเล่มหลุดก่อนยืม วิชยา 27/11/63
The rise and decline of Thai absolutism / Kullada Mead, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS578 .K85 ยืมออก 31/08/2022
Reforming Thai politics / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1745 .R44 C. 2 ยืมออก 02/02/2022
Red vs. yellow / Nostitz, Nick. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HN700.55.Z9V5 N67 V. 1 พร้อมให้บริการ
A history of Thailand / Baker, Christopher John, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS571 .B295 C. 3 พร้อมให้บริการ
Thaksin : the business of politics in Thailand / the business of politics in Thailand / Pasuk Phongpaichit. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS570.6.T43 P37 C. 3 พร้อมให้บริการ
Money & power in provincial Thailand / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC445 .M657 C. 3 พร้อมให้บริการ
Political change in Thailand : democracy and participation / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ1740 .P65 พร้อมให้บริการ
Thailand : the politics of despotic paternalism. the politics of despotic paternalism. Thak Chaloemtiarana. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS585 .T478 C. 3 พร้อมให้บริการ
Thailand, economy and politics / Pasuk Phongpaichit. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC445 .P38 2002 C. 2 ยืมออก 16/02/2022
Chaiyo! King Vajiravudh and the development of Thai nationalism, Vella, Walter Francis, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS583 .V4 C. 4 พร้อมให้บริการ
Luang Wichit Wathakan and the creation of a Thai identity / Barme, Scot. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS570.6.W6 B37 C. 2 ยืมออก 05/06/2022
National identity and its defenders : Thailand, 1939-1989 / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .N38 พร้อมให้บริการ
Siam becomes Thailand : a story of intrigue / a story of intrigue / Stowe, Judith A. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS584 .S76 C. 2 พร้อมให้บริการ
Thailand's durable Premier : Phibun through three decades, 1932-1957 / Phibun through three decades, 1932-1957 / Kobkua Suwannathat-Pian, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS578.32.P55 K63 ยืมออก 17/02/2022
The Politics of elections in Southeast Asia / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS526.7 .P654 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544