หนังสือสำรองของPO 321

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  3. รหัสรายวิชา: PO 321
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประจักษ์ ก้องกีรติ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Thailand, economy and politics / Pasuk Phongpaichit, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC445 .P38 C. 4 ยืมออก 31/08/2019
The end of the absolute monarchy in Siam / Batson, Benjamin Arthur, Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Stacks
Theses DS578 .B3 C.1 พร้อมให้บริการ
Democracy in developing countries / Diamond, Larry Jay, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books D883 .D524 V. 3 C. 1 พร้อมให้บริการ
A special relationship : Fineman, Daniel, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS575.5.U5 F56 ยืมออก 24/02/2019
The rise and decline of Thai absolutism / Kullada Mead, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS578 .K85 พร้อมให้บริการ
Reforming Thai politics / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1745 .R44 C. 2 ยืมออก 24/02/2019
Red vs. yellow / Nostitz, Nick. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HN700.55.Z9V5 N67 V. 1 ยืมออก 24/02/2019
A history of Thailand / Baker, Christopher John, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS571 .B295 C. 3 พร้อมให้บริการ
Thaksin : Pasuk Phongpaichit, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS570.6.T43 P37 C. 3 พร้อมให้บริการ
Money & power in provincial Thailand / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC445 .M657 C. 3 พร้อมให้บริการ
Political change in Thailand : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PLSC JQ 1997 271628 พร้อมให้บริการ
Thailand : Thak Chaloemtiarana. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS585 .T478 C. 3 พร้อมให้บริการ
Thailand, economy and politics / Pasuk Phongpaichit, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC445 .P38 2002 C. 2 ยืมออก 03/03/2019
Chaiyo! King Vajiravudh and the development of Thai nationalism, Vella, Walter Francis, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS583 .V4 C. 4 พร้อมให้บริการ
Luang Wichit Wathakan and the creation of a Thai identity / Barme, Scot. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS570.6.W6 B37 C. 2 พร้อมให้บริการ
National identity and its defenders : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .N38 พร้อมให้บริการ
Siam becomes Thailand : Stowe, Judith A. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS584 .S76 C. 2 พร้อมให้บริการ
Thailand's durable Premier : Kobkua Suwannathat-Pian, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS578.32.P55 K63 ยืมออก 03/03/2019
The Politics of elections in Southeast Asia / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS526.7 .P654 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455