หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPO 387

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PO 387
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
European politics : a comparative introduction / Bale, Tim, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JN8 .B35 2008 พร้อมให้บริการ
European identity / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HN373.5 .E97 พร้อมให้บริการ
Contemporary European politics : a comparative introduction / Magone, Jose M. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books JN12 .M34 2011 Missing in Inventory
Central and East European politics : from communism to democracy / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DJK51 .C468 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544