หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PO 387

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PO 387
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
European politics : Bale, Tim, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JN8 .B35 2008 พร้อมให้บริการ
European identity / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HN373.5 .E97 ยืมออก 10/02/2019
Contemporary European politics : Magone, Jose M. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books JN12 .M34 2011 พร้อมให้บริการ
Central and East European politics : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DJK51 .C468 2011 ยืมออก 10/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305