หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของการเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยี

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: TM 621
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประวิทย์ เขมะสุนันท์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Survey of accounting / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5636 .S87 พร้อมให้บริการ
การจัดการการเงิน = Fundamentals of financial management / Fundamentals of financial management / บริกแฮม, ยูจีน เอฟ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HG4026 .บ46 2544 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ มีรอยเปื้อนแห้งแล้วที่ใบรองปก 9/09/2020 (สำรวย)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544