หนังสืออ่านประกอบรายวิชาขององค์กรสร้างสรรค์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: TM 726
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อรพรรณ คงมาลัย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Managing change : cases and concepts / Jick, Todd, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD58.8 .J535 2011 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544