หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของการวางแผนเงินทุนและกำกับดูแลการลงทุน

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: TM 620
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม = Finance and accounting for management of technology and innovation / จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD45 .จ64 2558 พร้อมให้บริการ
Technology financing and commercialization : exploring the challenges and how nations can build innovative capacity / Jarunee Wonglimpiyarat. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books MGNT HD 2015 668280 พร้อมให้บริการ
การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ = Strategic management of technology / จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD45 .จ644 2560 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544