หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของกลยุทธ์นวัตกรรมธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: TM 721
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อัญณิฐา ดิษฐานนท์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Essentials of strategic management / Hill, Charles W. L. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.28 .H5495 2012 พร้อมให้บริการ
Business strategy in Asia : a casebook / a casebook / Singh, Kulwant, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.28 .S532 2013 ยืมออก 13/02/2022
Innovation and entrepreneurship / Bessant, J. R. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD53 .B47 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544