หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ IR 620

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: IR 620
  4. Instructors:
    • ประภัสสร์ เทพชาตรี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Foreign policy : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1305 .F67 ยืมออก 31/08/2019
American foreign policy; Brewer, Thomas L. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/128771 Withdrawn
Making American foreign policy / Rourke, John T., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books KF4651 .R68 1996 พร้อมให้บริการ
American foreign policy : Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/35760 Withdrawn
The global puzzle : Mansbach, Richard W., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books D843 .M36 2000 พร้อมให้บริการ
The politics of global economic relations / Walters, Robert S. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HF1007 .B55 1992 พร้อมให้บริการ
International politics : Holsti, Kalevi Jaakko, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1305 .H6 1992 ยืมออก 21/02/2019
Foreign policy : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1305 .F67 2012 พร้อมให้บริการ
American foreign policy : Wiarda, Howard J., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1417 .W5228 พร้อมให้บริการ
After the end : Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books JZ1480 .A95 พร้อมให้บริการ
Making foreign policy : Mitchell, David, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1480 .M58 พร้อมให้บริการ
America's war on terror / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HV6432 .A44 พร้อมให้บริการ
The making of United States international economic policy : Cohen, Stephen D., Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HF1455 .C634 2000 พร้อมให้บริการ
Foreign policy analysis : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1291 .F67 พร้อมให้บริการ
Policy analysis for the real world / Hogwood, Brian W. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H97 .H6 C. 2 พร้อมให้บริการ
Contemporary international relations : Papp, Daniel S., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JX1395 .P3 1994 พร้อมให้บริการ
Bridging the gap : George, Alexander L. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books E183.8.I7 G46 พร้อมให้บริการ
American foreign policy : Wittkopf, Eugene R., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JX1417 .K4 2003 ยืมออก 25/02/2019
The New era of terrorism : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HV6431 .N485 พร้อมให้บริการ
Theory and metatheory in international relations : Chernoff, Fred, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1305 .C484 พร้อมให้บริการ
The United States and a rising China : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books UA835 .U55 พร้อมให้บริการ
Foreign policy implementation / Smith, Steve. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/81276 Withdrawn
New directions in the study of foreign policy / Hermann, Charles F. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1291 .H425 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305