หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIR 620

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: IR 620
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประภัสสร์ เทพชาตรี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Foreign policy : theories, actors, cases / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1305 .F67 พร้อมให้บริการ
Making American foreign policy / Rourke, John T., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books KF4651 .R68 1996 พร้อมให้บริการ
The global puzzle : issues and actors in world politics / Mansbach, Richard W., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books D843 .M36 2000 พร้อมให้บริการ
The politics of global economic relations / Walters, Robert S. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF1007 .B55 1992 พร้อมให้บริการ
International politics : a framework for analysis / Holsti, Kalevi Jaakko, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1305 .H6 1992 พร้อมให้บริการ
Foreign policy : theories, actors, cases / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1305 .F67 2012 พร้อมให้บริการ
American foreign policy : actors and processes / Wiarda, Howard J., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1417 .W5228 พร้อมให้บริการ
After the end : making U.S. foreign policy in the post-cold war world / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books JZ1480 .A95 พร้อมให้บริการ
Making foreign policy : presidential management of the decision-making process / Mitchell, David, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1480 .M58 พร้อมให้บริการ
America's war on terror / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HV6432 .A44 พร้อมให้บริการ
The making of United States international economic policy : principles, problems, and proposals for reform / Cohen, Stephen D., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF1455 .C634 2000 พร้อมให้บริการ
Foreign policy analysis : continuity and change in its second generation / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1291 .F67 พร้อมให้บริการ
Policy analysis for the real world / Hogwood, Brian W. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H97 .H6 C. 2 พร้อมให้บริการ
Contemporary international relations : frameworks for understanding / Papp, Daniel S., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JX1395 .P3 1994 พร้อมให้บริการ
Bridging the gap : theory and practice in foreign policy / George, Alexander L. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books E183.8.I7 G46 พร้อมให้บริการ
American foreign policy : pattern and process / pattern and process / Wittkopf, Eugene R., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JX1417 .K4 2003 พร้อมให้บริการ
The New era of terrorism : selected readings / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HV6431 .N485 พร้อมให้บริการ
The United States and a rising China : strategic and military implications / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books UA835 .U55 พร้อมให้บริการ
New directions in the study of foreign policy / Hermann, Charles F. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1291 .H425 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544