หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของหัวข้อพิเศษเศรษฐศาสตร์นวัตกรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: TM 747
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จิโรจน์ บุรณศิริ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2556 ยืมออก 11/02/2022
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Accompanying Material (General) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Accompanying Materials ACOM HB172.5 .ว63 2556 ยืมออก 09/02/2022
Innovation, intellectual property, and economic growth / Greenhalgh, Christine. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HC79.T4 G737 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544