หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ หัวข้อพิเศษเศรษฐศาสตร์นวัตกรรม

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: TM 747
  4. Instructors:
    • จิโรจน์ บุรณศิริ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2556 ยืมออก 28/02/2019
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ACOM HB172.5 .ว63 2556 พร้อมให้บริการ
Innovation, intellectual property, and economic growth / Greenhalgh, Christine. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HC79.T4 G737 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305