หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIntroduction to ASEAN

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: AS 125
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุนิดา อรุณพิพัฒน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
อาเซียน : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เวทเทอบี, โดนัลด์ อี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS525.8 .ว57 2558 ยืมออก 22/10/2021

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544