หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ Introduction to ASEAN

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: AS 125
  4. Instructors:
    • สุนิดา อรุณพิพัฒน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
อาเซียน : เวทเทอบี, โดนัลด์ อี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS525.8 .ว57 2558 ยืมออก 26/12/2018

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305