หนังสือสำรองของแนวคิดและทฤษฎีด้านวัฒนธรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 200
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ชุมชนจินตกรรม : แอนเดอร์สัน, เบเนดิก อาร์. โอ' จี. Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books PLSC JC 2014 665696 พร้อมให้บริการ
ภูมิปัญญาไทย-ภูมิปัญญาเทศ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM728 .ภ74 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น / ศรีศักร วัลลิโภดม, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS571 .ศ445 2557 พร้อมให้บริการ
อ่าน "วัฒนธรรมชุมชน" : ยุกติ มุกดาวิจิตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SOCY HN 2005 465459 ยืมออก 02/03/2019
วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจในเศรษฐกิจไร้วัฒนธรรม = อานันท์ กาญจนพันธุ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC445.ฮ9น6 อ636 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
กำเนิดสยามจากแผนที่ : ธงชัย วินิจจะกูล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HIST DS 2013 620438 Damaged ส่งซ่อม(6)
ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P94.6 .ก623 ฉ. 1 ยืมออก 03/03/2019 หน้า 243 หลุดออกจากเล่ม ก่อนยืมวันที่ 26 เมย 2561/จุฑาทิพย์

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455