หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของแนวคิดและทฤษฎีด้านวัฒนธรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 200
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ชุมชนจินตกรรม : บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม / บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม / แอนเดอร์สัน, เบเนดิก อาร์. โอ' จี. Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books JC311 .อ83 2557 Missing
ภูมิปัญญาไทย-ภูมิปัญญาเทศ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM728 .ภ74 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น / ศรีศักร วัลลิโภดม, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS571 .ศ445 2557 พร้อมให้บริการ
อ่าน "วัฒนธรรมชุมชน" : วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์นิพนธ์แนววัฒนธรรมชุมชน / วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์นิพนธ์แนววัฒนธรรมชุมชน / ยุกติ มุกดาวิจิตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SOCY HN 2005 465459 ยืมออก 31/01/2022
วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจในเศรษฐกิจไร้วัฒนธรรม = [Economic culture in an un-cultured economy] / [Economic culture in an un-cultured economy] / อานันท์ กาญจนพันธุ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC445.ฮ9น6 อ636 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
กำเนิดสยามจากแผนที่ : ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ / ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ / ธงชัย วินิจจะกูล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS563.9 .ธ22 2556 ยืมออก 11/02/2022
ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P94.6 .ก623 ฉ. 1 ยืมออก 03/02/2022 หน้า 243 หลุดออกจากเล่ม ก่อนยืมวันที่ 26 เมย 2561/จุฑาทิพย์

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544