หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIR 610

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: IR 610
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จุลชีพ ชินวรรโณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
World politics : the menu for choice / the menu for choice / Kinsella, David Todd. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1391 .R8415 2013 ยืมออก 23/01/2022
The Globalization of world politics : an introduction to international relations / an introduction to international relations / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1395 .G52 2011 พร้อมให้บริการ
World politics : trend and transformations / trend and transformations / Kegley, Charles W. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books D843 .K397 2013 พร้อมให้บริการ
The Globalization of world politics : an introduction to international relations / an introduction to international relations / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1242 .G56 2014 พร้อมให้บริการ
Global governance : why? what? whither? / why? what? whither? / Weiss, Thomas G. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1318 .W442 2013 พร้อมให้บริการ
Introduction to international relations : theories and approaches / theories and approaches / Jackson, Robert Harry, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JX1395 .J33 2007 ยืมออก 02/02/2022
The retreat of the state : the diffusion of power in the world economy / the diffusion of power in the world economy / Strange, Susan, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF1359 .S76 พร้อมให้บริการ
The capitalist world-economy. Wallerstein, Immanuel Maurice, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HC51 .W3 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544