หนังสือสำรองของIR 610

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: IR 610
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จุลชีพ ชินวรรโณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
World politics : Kinsella, David Todd. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1391 .R8415 2013 พร้อมให้บริการ
The Globalization of world politics : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1395 .G52 2011 พร้อมให้บริการ
World politics : Kegley, Charles W. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books D843 .K397 2013 ยืมออก 31/08/2019
The Globalization of world politics : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PLSC JZ 2014 640313 ยืมออก 31/08/2019
Global governance : Weiss, Thomas George. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1318 .W442 2013 ยืมออก 31/08/2019
Introduction to international relations : Jackson, Robert Harry, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JX1395 .J33 2007 ยืมออก 01/03/2019
The retreat of the state : Strange, Susan, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF1359 .S76 พร้อมให้บริการ
The capitalist world-economy. Wallerstein, Immanuel Maurice, Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HC51 .W3 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455