หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIR 647

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: IR 647
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • Rosanno Robindranauth Ramcharan
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The Routledge handbook of new security studies / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ5588 .R68 2010 พร้อมให้บริการ
Terror in the mind of God : the global rise of religious violence / Juergensmeyer, Mark, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books BL65.V55 J84 2003 พร้อมให้บริการ
The responsibility to protect : report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ6369 .I58 C. 4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544