หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ IR 647

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: IR 647
  4. Instructors:
    • Rosanno Robindranauth Ramcharan
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The Routledge handbook of new security studies / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ5588 .R68 2010 พร้อมให้บริการ
Terror in the mind of God : Juergensmeyer, Mark, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books BL65.V55 J84 2003 พร้อมให้บริการ
The responsibility to protect : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ6369 .I58 C. 4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305