หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของหลักการตลาดเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 210
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุวรรณรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Principles of marketing / Kotler, Philip. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415 .K623 2012 พร้อมให้บริการ
Marketing Asian places : attracting investment, industry, and tourism to cities, states, and nations / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC415.I53 M37 C. 2 พร้อมให้บริการ
Consumption and marketing : the Asian perspectives and practices / Krittinee Nuttavuthisit. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5415.2 .K75 2011 พร้อมให้บริการ
Islamic branding and marketing : creating a global Islamic business / Temporal, Paul. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF5415.12.I746 T46 2011 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
Cross-cultural management : essential concepts / Thomas, David C. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD62.4 .T46 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544