หนังสือสำรองของหลักการตลาดเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 210
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุวรรณรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Principles of marketing / Kotler, Philip. Reserve Book (3 Days) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books HF5415 .K623 2012 พร้อมให้บริการ
Marketing Asian places : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC415.I53 M37 C. 2 พร้อมให้บริการ
Consumption and marketing : Krittinee Nuttavuthisit. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5415.2 .K75 2011 พร้อมให้บริการ
Islamic branding and marketing : Temporal, Paul. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.12.I746 T46 2011 พร้อมให้บริการ
Cross-cultural management : Thomas, David C. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books MGNT HD 2015 630729 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455