หนังสือสำรองของIR 684

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: IR 684
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The condition of postmodernity : Harvey, David, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CB428 .H37 พร้อมให้บริการ
Global communications, international affairs and the media since 1945 / Taylor, Philip M., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/4723 ยืมออก 18/05/2023
States and markets / Strange, Susan, Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HF1008 .S73 พร้อมให้บริการ
International communication and globalization : Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/4681 ยืมออก 18/05/2023
Understanding global media / Flew, Terry. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P96.I5 F56 พร้อมให้บริการ
Mediatized conflict : Cottle, Simon, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.S63 C677 พร้อมให้บริการ
American journalism and international relations : Dell'Orto, Giovanna, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2013 627530 พร้อมให้บริการ
Global communication : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2014 627516 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455