หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIR 684

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: IR 684
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The condition of postmodernity : an enquiry into the origins of cultural change / an enquiry into the origins of cultural change / Harvey, David, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CB428 .H37 พร้อมให้บริการ
Global communications, international affairs and the media since 1945 / Taylor, Philip M., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/4723 พร้อมให้บริการ
States and markets / Strange, Susan, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF1008 .S73 พร้อมให้บริการ
International communication and globalization : a critical introduction / Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/4681 พร้อมให้บริการ
Understanding global media / Flew, Terry. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P96.I5 F56 พร้อมให้บริการ
Mediatized conflict : developments in media and conflict studies / Cottle, Simon, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.S63 C677 พร้อมให้บริการ
American journalism and international relations : foreign correspondence from the early republic to the digital era / Dell'Orto, Giovanna, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4888.F69 D45 2013 พร้อมให้บริการ
Global communication : new agendas in communication / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.I5 G552 2014 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544