หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPO 610

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  3. รหัสรายวิชา: PO 610
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Perspectives on positive political economy / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HB99.5 .P47 พร้อมให้บริการ
Passion, craft, and method in comparative politics / Munck, Gerardo L. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF130 .M863 2007 พร้อมให้บริการ
Competitive authoritarianism : hybrid regimes after the Cold War / hybrid regimes after the Cold War / Levitsky, Steven. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC480 .L485 2010 พร้อมให้บริการ
Power in movement : social movements, collective action, and politics / Tarrow, Sidney G. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM291 .T353 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544