หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PO 610

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  3. รหัสรายวิชา: PO 610
  4. Instructors:
    • ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Perspectives on positive political economy / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HB99.5 .P47 พร้อมให้บริการ
Passion, craft, and method in comparative politics / Munck, Gerardo L. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF130 .M863 2007 พร้อมให้บริการ
Competitive authoritarianism : Levitsky, Steven. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC480 .L485 2010 พร้อมให้บริการ
Power in movement : Tarrow, Sidney G., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM291 .T353 ยืมออก 31/01/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305